“Πείραμα Ανάλυσης Συναισθήματος σε ελληνικά Tweets (Sentiment Analysis)” Google DevFest 2015

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής…

Βιβλίο: Resource Management in Mobile Computing Environments

Διατέθηκε για προ-παραγγελία στο…