Μαθήματα που διδάσκουν μέλη του εργαστηρίου

 • Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 • Β2Β Μάρκετινγκ
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Βασικές Εφαρμογές Πληροφορικής
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Ηλεκτρον. Αγορές & Υπηρεσίες
 • Μαθηματικά Επιχειρήσεων
 • Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο
 • Σύγχρονες Ηλεκτρον. Επικοινωνίες
 • Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική
 • Εφαρμογές Πολυμέσων στο Μάρκετινγκ
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική Επιχειρήσεων
 • Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 • Ηλεκτρ. Συναλλαγές & Ασφάλεια