Τομείς

  • Business Intelligence

    Η επιχειρηματική ευφυΐας (ΕΕ) είναι ένα σύνολο θεωριών, μεθοδολογιών, αρχιτεκτονικών και τεχνολογιών που μετατρέπουν ανεπεξέργαστα δεδομένα σε σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες για επιχειρηματικούς σκοπούς. Η ΕΕ μπορεί να χειριστεί τα τεράστια ποσά των δεδομένων για να βοηθήσει στον εντοπισμό και την ανάπτυξη νέων ευκαιριών. Η ΕΕ με απλά λόγια, καθιστά την ερμηνεία ογκωδών δεδομένων φιλική. Κάνοντας χρήση των νέων ευκαιριών και εφαρμογή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής μπορεί να προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά και τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα.

  • Digital Marketing

    Το Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ είναι πλέον μια ανάγκη για κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθός της. Τα κανάλια ψηφιακής επικοινωνίας είναι πολλά και πρέπει να χρησιμοποιηθούν με τον βέλτιστο τρόπο στα πλαίσια της προσεκτικής στρατηγικής ώστε να φέρουν τα βέλτιστα αποτελέσματα.

  • UX Design

    Η ευχρηστία είναι προαπαιτούμενο πλέον για κάθε σύγχρονο τεχνολογικό προϊόν, αλλά σήμερα δεν είναι πλέον αρκετή. Στο σύγχρονο ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό, η ολιστική προσέγγιση της Εμπειρίας που ο χρήστης αποκομίζει ως σύνολο από την επαφή του με το προϊόν είναι υψίστης σημασίας. Αυτό είναι το αντικείμενο του User eXperience (UX) Design, και περιλαμβάνει ένα συνδυασμό από πολλούς επιμέρους τομείς του Human-Computer Interaction (HCI), όπως Usability, Aesthetics, Visual Design κ.α. για να ολοκληρώσει ένα τεχνολογικό προϊόν στο έπακρο.