Ερευνητικά έργα που έχουν συμμετάσχει τα μέλη του e-BI Lab