Πτυχιακή Εργασία: Η εξέλιξη, χρησιμότητα και σχεδιασμός στρατηγικής των επιχειρήσεων γύρω από την τεχνική του Social Media Monitoring.

Τα social media είναι σημαντικά μέσα για την επικοινωνία, δεσμεύοντας τα εκατομμύρια των χρηστών σε όλο τον κόσμο. Για τις επιχειρήσεις ιδίως που έχουν online ύπαρξη και θέλουν να γνωρίζουν αυτό που συζητείται σε αυτά τα κανάλια επικοινωνίας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, καθιστά αναγκαία την παρακολούθηση τους . Τα εργαλεία που ελέγχουν τα social media επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στις απόψεις, τις καταγγελίες και τις ερωτήσεις των πραγματικών πελατών, σε πραγματικό – χρόνο με έναν ιδιαίτερα εξελικτικό τρόπο. Δεδομένου ότι ο αριθμός των κοινωνικών εργαλείων ελέγχου (social media monitoring tools) έχει αυξηθεί γρήγορα τα τελευταία χρόνια, οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολα έργα καλούμενες να επιλέξουν τα σωστά εργαλεία για τις ανάγκες τους. Αυτό το έγγραφο προτείνει ένα δομημένο πλαίσιο αξιολόγησης περιλαμβάνοντας ένα σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναλύσει μια εταιρεία τα προσφερόμενα εργαλεία για τον έλεγχο των κοινωνικών δικτύων της (social media monitoring) .Για να εξηγήσουμε τη χρησιμότητα του πλαισίου αξιολόγησής αυτού,αναλύεται ένα σύνολο κοινωνικών εργαλείων ελέγχου περιγράφοντας τα από βασικές οπτικές.

Δημιουργός: Γερακάρης Γεώργιος

Επιβλέπων: Δρ. Κοπανάκης Ιωάννης

PDF: Η εξέλιξη, χρησιμότητα και σχεδιασμός στρατηγικής των επιχειρήσεων γύρω από την τεχνική του Social Media Monitoring