Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου σε Ημερίδα για την ανάδειξη Καινοτόμων Τεχνολογιών στον τουρισμό-πολιτισμό της Κρήτης

Το ΤΕΙ Κρήτης ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της Κρήτης για την εξειδίκευση δράσεων σε καινοτόμες εφαρμογές και τεχνολογίες ICT στον τομέα του τουρισμού – πολιτισμού, συμμετείχε στη θεματική ημερίδα της Περιφέρειας Κρήτης με θέμα: “Επιχειρηματική Ανακάλυψη για την εξειδίκευση δράσεων που αφορούν σε Καινοτόμες Εφαρμογές και τεχνολογίες ΤΠΕ στον τομέα του τουρισμού-πολιτισμού της Περιφέρειας Κρήτης”, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2015.

Στην ημερίδα ήταν προσκεκλημένος ομιλητής ο κ. Ιωάννης Κοπανάκης, Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας (e-Bi lab), ο οποίος στην θεματική ενότητα της Ημερίδας: «Ψηφιακή διαχείριση του BRAND NAME ΚΡΗΤΗ –Συστήματα διαχείρισης προορισμών τουριστικών περιοχών (Destination Marketing)» αναφέρθηκε στην διαχείριση τουριστικών προορισμών με ψηφιακά εργαλεία με την παρουσίαση του: “Marketing Intelligence for Destination Branding”.

Kop

Η εμφάνιση νέων τουριστικών προορισμών και ο έντονος ανταγωνισμός σε ένα ταχύτατα και ριζικά μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον, έχουν αναγκάσει τους προορισμούς να αναζητήσουν καινοτόμες στρατηγικές μάρκετινγκ, προκειμένου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η συνεχιζόμενη παγκόσμια οικονομική κρίση ενισχύει την ανάγκη των Οργανισμών Διαχείρισης Προορισμών (DMUs) για οικονομική αποδοτικότητα και ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας, η οποία επιτυγχάνεται μέσω καινοτόμων μεθοδολογιών marketing. Το κλειδί για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι η στρατηγική marketing που υιοθετείται. Το marketing intelligence αποτελεί σημαντικό παράγοντα για ένα πετυχημένο στρατηγικό πλάνο marketing.

Η ανάδειξη και δημιουργία μίας ισχυρής ταυτότητας προορισμού (destination branding) δύναται να επιτευχθεί με ψηφιακά μέσα και εργαλεία. Ένα ισχυρό εργαλείο προώθησης τουριστικού προορισμού και παράλληλα σημαντικό εργαλείο στρατηγικής Marketing Intelligence για τους DMOs είναι τα κοινωνικά δίκτυα (social media), προσφέροντας την ευκαιρία προσέγγισης ενός παγκοσμίου ακροατηρίου με τη χρήση περιορισμένων πόρων με χαρακτηριστική περίπτωση αξιοποίησης των κοινωνικών δικτύων για προώθηση τουριστικού προορισμού το VisitIerapetra.

Στα πλαίσια της παρουσίασης ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε εναλλακτικούς τύπους τουρισμού με μεγαλύτερη έμφαση στον “δημιουργικό τουρισμό” με μελέτη καλών πρακτικών του εξωτερικού προς αξιοποίηση για το μέλλον.  Σημαντικά συμπεράσματα αναδείχτηκαν σχετικά με την δημιουργία και σωστή υλοποίηση ενός σχεδίου στρατηγικής Marketing Intelligence, το οποίο δύναται να συμβάλλει καταλυτικά στην δημιουργία ενός ισχυρού destination branding για την Κρήτη, το οποίο θα αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων τουριστικών προορισμών.