Βιβλίο: Resource Management in Mobile Computing Environments

Διατέθηκε για προ-παραγγελία στο Amazon, το βιβλίο που συμμετέχει το μέλος του εργαστηρίου e-bi Lab, Γιώργος Μαστοράκης. Το βιβλίο εκδίδεται από το Springer και αφορά τη διαχείριση πόρων σε Mobile περιβάλλοντα.

Περιγραφή: This book reports on the latest advances in the design and development of mobile computing systems and describes their applications in the context of modeling, analysis and efficient resource management. It explores challenges in mobile computing and resource management paradigms, including research efforts and approaches recently carried out in response to them and addresses future open-ended issues. The book, which includes 26 rigorously refereed chapters written by leading international researchers, provides the readers with technical and scientific information about various aspects of mobile computing, from basic concepts to advanced findings and reports on the state-of-the-art in resource management in such environments. Mainly intended as reference guide for researchers and practitioners involved in the design, development and applications of mobile computing systems and seeking solutions to related issues, it also represents a useful textbook for advanced undergraduate and graduate courses, addressing special topic such as: mobile and ad-hoc wireless networks; peer-to-peer systems for mobile computing; novel resource management techniques in cognitive radio networks; and power management in mobile computing systems.

Amazon.com:  Resource Management in Mobile Computing Environments