Παρουσίαση Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας (e-Bi lab)

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής…

How to press…the Innovation Button

Με απόλυτη επιτυχία και με αμείωτο…