Πτυχιακή Εργασία: Το Viral Marketing και η εξέλιξή του στα πλαίσια του Μάρκετινγκ μέσω κινητών συσκευών (Mobile Marketing)

H Παρούσα εργασία ασχολείται με την έννοια του viral marketing, μια πολύ αποτελεσματική μέθοδο προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, η οποία εφαρμόζεται συχνά από μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο αποτελεσματικά. Το viral marketing αποσκοπεί στη δημιουργία «θορύβου» (buzz) γύρω από την επιχείρηση ή το προϊόν που προωθεί η εκάστοτε επιχείρηση, ο οποίος επιτυγχάνεται με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και την διανομή δωρεάν ποιοτικών πληροφοριών ή εφαρμογών μέσω χρήσης νέων τεχνολογιών όπως το mobile marketing.

Στην πτυχιακή αυτή θα αναλυθεί το Viral Marketing  αλλά και το mobile marketing ως μέσο με το οποίο μπορεί να υλοποιείται το viral marketing τα εργαλεία του, τα χαρακτηριστικά του, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του και πως όλα αυτά συνδέονται και λειτουργούν στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων από εταιρείες πως αυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία του Viral marketing προκειμένου να κερδίσουν νέα μερίδια αγοράς, αναγνωρισιμότητα αλλά και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Tέλος θα παρουσιαστούν διάφορες μελέτες περίπτωσης από εταιρείες που έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες εκστρατείες viral marketing.

Λέξεις Κλειδιά : μάρκετινγκ πελατών, μάρκετινγκ/διαδίκτυο, νέες τεχνολογίες, αγώνες, ανθρώπινη συμπεριφορά

Δημιουργοί: Άννα Μπεζάνη, Ελισσάβετ Καλαρούτη, Λαμπρινή Λιάτση

Επιβλέπων: Εμμανουήλ Περακάκης

PDF: Το Viral Marketing και η εξέλιξή του στα πλαίσια του Μάρκετινγκ μέσω κινητών συσκευών (Mobile Marketing)