Διαδραστική απεικόνιση αποτελεσμάτων μελέτης απορρόφησης αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης

Η μελέτη «Απορρόφηση Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης 2010-2013» αφορά τους απόφοιτους των Εκπαιδευτικών Τμημάτων για τα έτη 2010-2013 του ΤΕΙ Κρήτης και εντάσσεται στην παρακολούθηση των αποφοίτων του Ιδρύματος μετά την αποφοίτησή τους. Η μελέτη στοχεύει στην υποστήριξη των αποφοίτων στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όπως και στη δια βίου επαγγελματική τους πορεία, στα πλαίσια αλλαγής θέσης εργασίας ή ακόμη και επαγγέλματος. Επίσης, η μελέτη αποσκοπεί να καταγράψει πολύτιμες πληροφορίες για το ΤΕΙ Κρήτης, ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω το Ίδρυμα στην αγορά εργασίας.

O παρακάτω διαδραστικός πίνακας δημιουργήθηκε από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας (e-Bi Lab) του ΤΕΙ Κρήτης  με τη χρήση του Power BI και απεικονίζει κάποια από τα στατιστικά στοιχεία της τρίτης μελέτης Απορρόφησης των Αποφοίτων του ΤΕΙ Κρήτης στην αγορά εργασίας του Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Κρήτης. Στον πίνακα δίνεται η δυνατότητα επιλογής προβολής των δεδομένων ανά Τμήμα Εκπαίδευσης και ανά μεταβλητή.

Ημερομηνία: 04/07/2016
Συνημμένο: PDF