Παρουσίαση Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας (e-Bi lab)