Σεμινάριο: Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα & Επιχειρηματική Ευφυΐα (Business Intelligence) από το Γιάννη Κοπανάκη

Η εκρηκτική ανάπτυξη και συλλογή ψηφιακής πληροφορίας απο την μικρότερη μέχρι και την μεγαλύτερη επιχείρηση συντέλεσε στο να χαρακτηρίζουμε την εποχή μας ως αιώνα της πληροφορίας (“Information Age”). Σήμερα όμως, έχουμε υπερκορεστεί από την συγκέντρωση (“The Age of the Data Glut”) μια και αφήνουμε ανεκμετάλλευτη την πληροφορία αυτή. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι τα αναξιοποίητα δεδομένα ακόμα και στην μικρότερη επιχείρηση κρύβουν ένα θησαυρό που περιμένει να χρησιμοποιηθεί προσδίδοντας πολλαπλάσια οφέλη στην επιχείρηση. Θα πρέπει λοιπόν να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των δεδομένων και της πληροφορίας που διαθέτουμε ώστε να εκμαιεύσουμε εκμεταλλεύσιμη γνώση και να βρεθούμε μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Σκοποί του workshop είναι: 

 • Η κατανόηση της οργάνωσης της πληροφορίας με στόχο την εξόρυξη γνώσης
 • Η μελέτη τεχνικών εξόρυξης γνώσης από δεδομένα (knowledge discovery in data – KDD)
 • Η παρουσίαση του δωρεάν (Free) εργαλείου data mining (WEKA)
 • Καθώς και εφαρμογών και σεναρίων χρήσης αποτελεσμάτων εξόρυξης γνώσης

Στο workshop θα αναλυθούν θεματικές όπως (ενδεικτικά):

 • Εισαγωγή στην Εξόρυξη Δεδομένων – Τι είναι η εξόρυξη δεδομένων – Γιατί εξόρυξη δεδομένων
 • Από τα δεδομένα στην πληροφορία και την γνώση
 • Πιθανές εφαρμογές
 • Η διαδικασία εξερεύνησης γνώσης
 • Μεθοδολογίες Εξόρυξη Δεδομένων & Πρότυπα που μπορούν να εξαχθούν
 • Βασικές τεχνικές εξόρυξη δεδομένων (κατηγοριοποίηση, συσταδοποίηση, εξόρυξη κανόνων συσχέτισης).
 • Το εργαλείο WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis)
 • Case Studies