Βιβλίο: Resource Management in Mobile Computing Environments

Διατέθηκε για προ-παραγγελία στο…