Πτυχιακή Εργασία: Μελέτη τρόπων διαφήμισης μέσω διαδικτύου για ΑΕΙ και ανάπτυξη διαφημιστικού animation με χρήση του adobe flash για το Tμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ανάπτυξη της διαφήμισης μέσω διαδικτύου αλλά και των υπηρεσιών που προσφέρει το διαδίκτυο, το οποίο έχει κατορθώσει να εισέλθει στις ζωές των καταναλωτών παίζοντας καθοριστικό ρόλο και έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους. Η επίδραση του διαδικτύου στην καθημερινότητα των καταναλωτών παρατηρείται από το γεγονός ότι πλέον το διαδίκτυο θεωρείται ως ένα ακόμα διαφημιστικό μέσο. Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν καταλάβει την αξία του διαδικτύου, παρατηρώντας την ραγδαία ανάπτυξη των χρηστών του, γι’ αυτό και επιχειρούν να διαφημίσουν τα προϊόντα – υπηρεσίες τους μέσω διαδικτύου. Η διαφήμιση στο internet λαμβάνεται υπόψη με όλη την σοβαρότητα που δίνεται και όταν ετοιμάζονται διαφημιστικές εκστρατείες στην τηλεόραση, στα περιοδικά, στην υπαίθρια διαφήμιση και στα άλλα μέσα. Όπως έχει παρατηρηθεί ο τομέας της εκπαίδευσης δεν θα ξέφευγε από το «κύμα του διαδικτύου». Πολλά πανεπιστήμια – σχολές χρησιμοποιούν το διαδίκτυο προκειμένου οι μελλοντικοί φοιτητές να επιλέξουν το ανάλογο πανεπιστήμιο/ σχολή στο μηχανογραφικό τους. Με αυτόν τον τρόπο προσέλκυσης των φοιτητών, καταφέρνουν να αναδείξουν την δουλειά τους, τον τρόπο λειτουργίας τους και φυσικά στοχεύουν στο κοινό τους, που είναι παιδιά ηλικίας 16 – 18 χρονών, χρήστες του διαδικτύου. Η παρούσα πτυχιακή εργασία θα μελετήσει τους online τρόπους διαφήμισης των πανεπιστημίων – ΤΕΙ στην Ελλάδα. Θα καταδειχθούν τα διαφημιστικά μέσα που χρησιμοποιούν και η αποτελεσματικότητά τους. Στο πρακτικό κομμάτι θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις από τους υπεύθυνους των τμημάτων, προκειμένου να εκμαιευθούν καλύτερα οι πληροφορίες οι οποίες μας δωθούν αλλά παράλληλα θα κατασκευαστεί ένα banner με την χρήση του Adobe flash για το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης της Ιεράπετρας.

Δημιουργός: Κανελλοπούλου Θεοδώρα, Φέρκο Λαουρέντ Αλέξανδρος
Επιβλέπων: Παναγιωτάκης Κωνσταντίνος

PDF: Μελέτη τρόπων διαφήμισης μέσω διαδικτύου για ΑΕΙ και ανάπτυξη διαφημιστικού animation με χρήση του adobe flash για το Tμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης.