Σεμινάριο για Πολυμέσα από τον Παναγιωτάκη Κώστα

Τίτλος: “Πολυμέσα: Γνωριμία με τα πολυμέσα, τρόπο δημιουργίας και χρήσης τους. Λογισμικά επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας, video και ήχου με εφαρμογές τους στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση”

Εισηγητής: Κώστας Παναγιωτάκης, Επίκουρος Καθηγητής του ΤΕΙ Κρήτης