Σεμινάριο για Διαδικτυακή προώθηση για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)

«Διαδικτυακή προώθηση: Προχωρημένη αναζήτηση στο Διαδίκτυο. Δημιουργία και διαχείριση Facebook page, you tube channel, pinterest και twitter, για τη δημοσιότητα δράσεων και διαχείριση πληροφοριών στα πλαίσια προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Εισηγητής: Μάνος Περακάκης