Πτυχιακή Εργασία: Η Online Διαφήμιση με Banners και διαφημίσεις κειμένου.

Παραδείγματα online διαφήμισης μπορούμε να βρούμε στις λίστες αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης, στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook κτλ), σε διαφημιστικά banners κ.α.. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα αναλύσουμε την έννοια και τη σημασία της online διαφήμισης, τα μέσα και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί (banners, Adwords κ.α.), ενώ θα αναφερθούμε λεπτομερώς σε όρους όπως: Click, CPM, CTR κτλ. Επιπρόσθετα, θα αναφερθούμε σε δίκτυα παροχής διαφημίσεων (όπως το Adwords) και σε Εργαλεία που βοηθούν τον σχεδιασμό μιας διαδικτυακής καμπάνιας (όπως το AdPlanner). Η πρωτογενής έρευνα έχει στόχο τον προσδιορισμό του κόστους μιας διαδικτυακής καμπάνιας με Banners στην Ελλάδα. Στην έρευνα συμμετέχουν επιλεγμένοι δημοφιλείς αντιπροσωπευτικοί ελληνικοί ιστοχώροι γενικού αλλά και ειδικού περιεχομένου. Το κόστος αφορά τόσο στον αρχικό σχεδιασμό του Banner όσο και στο κόστος της ενοικίασης του διαδικτυακού χώρου. Τέλος, με τα παραπάνω δεδομένα αποπειρόμαστε να δημιουργήσουμε έναν ενδεικτικό «τιμοκατάλογο» για το κόστος που απαιτείται για μια ολοκληρωμένη διαφημιστική online εκστρατεία στην Ελλάδα.

Δημιουργός: Κατσαρού Βασιλική
Επιβλέπων: Περακάκης Μάνος

PDF: Η Online Διαφήμιση με Banners και διαφημίσεις κειμένου.