Σεμινάριο από τον Γιώργο Μαστοράκη για το ΚΠΕ Κρήτης:

«Εφαρμογές Πληροφορικής: Προηγμένες λειτουργίες των προγραμμάτων Word, PowerPoint και Excel, στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».

Γιώργος Μαστοράκης, Επίκουρος Καθηγητής του ΤΕΙ Κρήτης.