Καθηγητής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Διευθυντής του Ινστιτούτου Οικονομικής Ανάλυσης, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού (6/5/2020 – σήμερα).

Αντιπρύτανης του ΤΕΙ Κρήτης (1/5/2014 – 31/8/2017).

Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Επιχειρησιακής Ευφυΐας (e-Business Intelligence Lab). (1/9/2006 – 14/3/2019)

Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Κρήτης (1/9/2010 – 31/8/2016).

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Business Innovation Center (BIC of Crete)

Μέλος της ομάδας εργασίας δημιουργίας του Innovation HUB Ηρακλείου (HER-HUB)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Data Analytics, Business Intelligence, Innovation

Ph.D.

9/1999-6/2003

Ph.D. στο UMIST

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ  Ινστιτούτου Επιστήμης και Τεχνολογίας (UMIST url) του Τμήματος Πληροφορικής (url1 url2). Πεδίο έρευνας η ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μοντέλων απεικόνισης εξαγόμενης γνώσης. Διδακτορική διατριβή: Visual Data Mining Models for Enhancing the Knowledge Extraction from Data Mining Outcomes.

M.Sc.

9/1998-9/1999

M.Sc. in Information Systems Engineering στο UMIST

Μεταπτυχιακός τίτλος Master of Science (M.Sc.) με ειδίκευση Μηχανικού Πληροφοριακών Συστημάτων από το Τμήμα Πληροφορικής (url1 url2) του UMIST (url). Διατριβή με θέμα την ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών εξόρυξης δεδομένων με χρήση νευρωνικών δικτύων σε χρηματοοικονομικά δεδομένα. Τίτλος: Solving Data Mining Classification Problems with Neural Networks.

Πτυχίο

9/1994-6/1998

Πτυχίο από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (url) του Πανεπιστημίου Κρήτης (url). Πτυχιακή εργασία με θέμα την έρευνα και ανάπτυξη σταθερής μεθόδου για την ανίχνευση επίπεδων επιφανειών από εικόνες λαμβανόμενες από ρομποτικές κάμερες.