Πτυχιακή Εργασία: Η βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων σε μηχανές αναζήτησης με τεχνικές SEO (Search Engine Optimization).

Ο χώρος του διαδικτύου αποτελεί την ιδανική πλατφόρμα για την προώθηση όχι μόνο των ιστοσελίδων, αλλά και των προϊόντων, των υπηρεσιών και των επιχειρήσεων. Χιλιάδες ιστοσελίδες προσπαθούν να βγουν στο προσκήνιο των μηχανών αναζήτησης, αλλά πολλές από αυτές δεν τα καταφέρνουν, καθώς η δημιουργία μιας καλαίσθητης και σωστά δομημένης ιστοσελίδας δε σημαίνει αυτόματα και επιτυχία. Η επιτυχία μιας ιστοσελίδας είναι πολύ πιθανό να εξασφαλιστεί μόνο από την κατάταξή της στη λίστα αποτελεσμάτων μιας μηχανής αναζήτησης (SERP – Search Engine Result Page). Γι’ αυτό το λόγο η βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων για τις μηχανές αναζήτησης αποτελεί μία σύγχρονη ανάγκη. Μέσα από αυτήν την εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση στην έννοια του Μάρκετινγκ των μηχανών αναζήτησης ή αλλιώς Search Engine Marketing (SEM), μια μορφή Μάρκετινγκ Διαδικτύου που επιδιώκει να προωθήσει τις ιστοσελίδες αυξάνοντας την προβολή στις σελίδες των Μηχανών Αναζήτησης μέσα από ένα σύνολο εργαλείων που συμβάλλουν στην αύξηση της ποιότητας και του αριθμού των επισκεπτών. Εστιάζοντας σε ένα από τα εργαλεία του SEM και ειδικότερα στο Search Engine Optimization θα παρουσιαστούν όλες εκείνες οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν στη δομή και το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας (On Page SEO) αλλά και εκτός αυτής (Off Page SEO), ώστε να προετοιμαστεί για την αποδοχή των μηχανών αναζήτησης. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα παρουσιαστούν οι δημοφιλέστερες μηχανές αναζήτησης και θα αναλυθούν οι διάφορες τεχνικές SEO που χρησιμοποιούνται από τους ειδικούς, με σκοπό να προσελκύσουν αρχικά τις μηχανές αναζήτησης και κατ’ επέκταση τον επισκέπτη που αναζητά πληροφορίες εκεί. Επιπλέον, θα καταγραφούν και θα αναλυθούν τα εργαλεία προώθησης και αποδοτικότητας (π.χ. Webmaster Tools), τα οποία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της βελτιστοποίησης μιας ιστοσελίδας. Τέλος, στο πρακτικό μέρος της εργασίας θα εφαρμοστούν οι παραπάνω τεχνικές SEO σε μια ιστοσελίδα σύμφωνα με τη στρατηγική marketing & επικοινωνίας που ακολουθεί η εταιρεία, θα πραγματοποιηθούν βελτιώσεις και θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα αποτελέσματα των τεχνικών αυτών.

Δημιουργός: Κουλαξίζη Αργυρή
Επιβλέπων: Περακάκης Εμμανουήλ

PDF: Η βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων σε μηχανές αναζήτησης με τεχνικές SEO (Search Engine Optimization).