Οι τελειόφοιτοι Μάρκετινγκ του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. παρουσίασαν τις Διαφημιστικές τους Εκστρατείες!

Οι τελειόφοιτοι της κατεύθυνσης Μάρκετινγκ του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου παρουσίασαν τα βίντεο που δημιούργησαν, σε συνεργασία με γνωστές επιχειρήσεις της Κρήτης αλλά και της Ελλάδας.

Τα διαφημιστικά αυτά βίντεο αποτελούν το τελευταίο βήμα της εργασίας του μαθήματος «Διαφημιστική Εκστρατεία», στο οποίο καλούνται να συνδυάσουν γνώσεις που πήραν καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές, χωρισμένοι σε ομάδες, καλούνται να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη Διαφημιστική Καμπάνια για ένα υπαρκτό προϊόν, με την αρχική καθοδήγηση της επιχείρησης του προϊόντος (στο Marketing Brief). Η άμεση επικοινωνία με τις επιχειρήσεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση του μαθήματος, ώστε η εργασία να βασιστεί σε πραγματικές συνθήκες και ανάγκες της επιχείρησης και να μην περιοριστεί σε υποθέσεις.

Τα βήματα που καλούνται να ολοκληρώσουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι το Marketing Brief, το Creative Brief, το Media Plan, μια  Έντυπη διαφήμιση ή εναλλακτικά μια Below the Line ενέργεια και ένα Διαφημιστικό Βίντεο. Επιπλέον καλούνται να σχεδιάσουν το ψηφιακό μέρος της καμπάνιας καθώς πλέον η διαφήμιση στο διαδίκτυο έχει ξεπεράσει να παραδοσιακά μέσα. Έτσι, καλούνται να σχεδιάσουν ένα micro-site, Landing pages, ημερολόγιο αναρτήσεων social media, banners, Google text Ads, influencer marketing actions κ.α

Ο Μάνος Περακάκης, διδάσκων του μαθήματος, και μέλος του εργαστηρίου Επιχειρηματικής Ευφυΐας (e-bilab.gr)  του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ, καθοδήγησε τους φοιτητές κατά τη διάρκεια του εξαμήνου μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Οι απαιτήσεις του μαθήματος ήταν πολλές, καθώς οι συμμετέχοντες καλούνταν να παρουσιάζουν την εξέλιξη της δουλειάς τους σχεδόν κάθε εβδομάδα ώστε να γίνουν παρατηρήσεις και συζήτηση για βελτιώσεις.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο τέλος του εξαμήνου στις εγκαταστάσεις του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ στον Άγιο Νικόλαο, οι φοιτητές είχαν την χαρά να παρουσιάσουν τις εργασίες τους στο κοινό, αλλά και στους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, καθώς παρευρέθηκαν στελέχη από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις.

Πολλές επιχειρήσεις στη συνέχεια επέλεξαν να μοιραστούν τις εργασίες των φοιτητών μέσα από τα κοινωνικά τους δίκτυα, ενώ συνολικά έχουν συγκεντρώσει ήδη χιλιάδες προβολές και Likes.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε όλα τα βίντεο των φοιτητών στο YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLTdTKYIOC2gd5Q-Gi_RIZIHE9HtKXobGf