Διεξαγωγή έρευνας για τη ψηφιακή ωριμότητα επιχειρήσεων

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής…