Διεξαγωγή έρευνας για τη ψηφιακή ωριμότητα επιχειρήσεων

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας (e-BI Lab) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου  πραγματοποιεί έρευνα με στόχο την εξερεύνηση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Ελλάδα.

Συμμετέχοντες μπορούν να είναι ιδιοκτήτες, στελέχη, managers και υπεύθυνοι τμημάτων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Η έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής εργασίας της Άννας Μαρίας Αλογδιανάκης  είναι υπό την επίβλεψη των Καθηγητών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Κοπανάκη Ιωάννη και Βασσάκη Κωνσταντίνου.

Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι 7’.
Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η συμπλήρωση του!  https://u1yosssk45r.typeform.com/to/GWmRttDa