Βραβείο καλύτερου paper για μέλη του e-BI Lab στο International Conference on Tourism 2020

Σημαντική διάκριση για τα μέλη του e-Bi Lab,  Δρ. Κωνσταντίνο Βασσάκη, Ιωάννη Μακρίδη και Δρ. Ιωάννη Κοπανάκη, στους οποίους απονεμήθηκε το Best Paper Award στο  Διεθνές Συνέδριο International Conference on Tourism 2020, το οποίο είχε ως θεματική “TOURISM IN UNCERTAIN TIMES: ISSUES AND CHALLENGES” και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 17-18 Σεπτεμβρίου. 

To paper “Data-driven Location Intelligence for Tourism Destinations – A comparative analysis between Crete and Cyprus” by Vassakis K., Petrakis E., Kopanakis I., and Makridis J., παρουσιάστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου από τον Δρ. Κωνσταντίνο Βασσάκη λαμβάνοντας πολύ θετικά σχόλια από τους συνέδρους.

Η ερευνητική εργασία αξιοποιεί τα μεγάλα δεδομένα που δημιουργούνται από τους χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα τοποθεσίας (location-based social networks) τα οποία μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή γνώσης για την κατανόηση της συμπεριφοράς, των ροών κίνησης, των συναισθημάτων, των εντυπώσεων και των χαρακτηριστικών των επισκεπτών σε τουριστικούς προορισμούς. Η έρευνα αυτή προτείνει μία καινοτόμα προσέγγιση για την εξόρυξη γνώσης από την ανάλυση μη δομημένων δεδομένων που δημιουργούνται από τους επισκέπτες ενός προορισμού κατά τη διάρκεια της παραμονής τους σ’ αυτό. 

Η προσέγγιση αυτή αναδεικνύει τη δυναμική και τις προοπτικές των Οργανισμών Διαχείρισης Τουριστικών προορισμών (DMOs), των τοπικών αυτοδιοικήσεων, των τουριστικών επιχειρήσεων και των υπόλοιπων ενδιαφερόμενων μερών μέσω της λήψης στρατηγικών αποφάσεων βασισμένων στα δεδομένα (data-driven decision making), οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των τουριστικών προορισμών.    

Περισσότερα για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε εδώ και το book of abstracts εδώ