Παρουσίαση Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας (e-Bi lab)

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής…

How to press...the Innovation Button

Με απόλυτη επιτυχία και με αμείωτο…

"Πείραμα Ανάλυσης Συναισθήματος σε ελληνικά Tweets (Sentiment Analysis)" Google DevFest 2015

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής…